Zaškolení obsluhy

Zcela automaticky a bezplatně zaškolujeme libovolný počet zaměstnanců provozovatele.

Kdy provádíme u provozovatele zaškolení obsluhy

  • Po nákupu jakéhokoliv kompresoru.
  • Po realizaci každého rozvodu vzduchu.
  • Po každé instalaci systému úpravy vzduchu.