Záruční a pozáruční servis

Jsme autorizované servisní středisko s pravidelným školením techniků a dlouholetými zkušenostmi s realizací servisu na kompresorech.

Sledování intervalů údržby

Sledujeme stav kompresoru dle servisního schématu, které se odvíjí od počtu moto hodin, kde není nutná asistence pracovníka údržby.

Zaslání dokumentací

Při ztrátě či odcizení jakékoliv dokumentace ke kompresoru, vzdušníku či sušičce poskytujeme na vyžádání repliky těchto dokumentů.

Výkup kompresorů

Provádíme výkup starých, starších, použitých a nefunkčních kompresorů. Každý kompresor zdiagnostikujeme a naceníme.

Záruka zpětného odběru a ekologické likvidace

Provádíme ekologickou likvidaci použitého oleje a spotřebních dílů, jako jsou filtry, vložky odlučovačů a vložky separátorů.

Podpis servisní smlouvy za výhodnějších podmínek

Při podpisu standardní či prodloužené servisní smlouvy získává zákazník výhody, jako je ještě rychlejší servis, slevy a další.

Měření správnosti natažení klínových a plochých řemenů

Provádíme správnost natažení klínových a také plochých řemenů. Pomáháme tím zvýšení životnosti samotného kompresoru i řemenu.

Měření stavu ložisek na motoru a šroubového bloku

Služba zabraňuje poškození motoru a šroubového bloku. Včasným diagnostikováním se předchází vyřazení kompresoru z provozu.

Repase motorů a šroubových bloků

Pokud kompresor přesáhl 60 000 MTH, lze provést jeho generální opravu, kdy 90 % ceny opravy tvoří právě repase motoru a bloku.

Počítačové měření reálné spotřeby vzduchu

Tato služba zajistí vhodné a efektivní navržení kompresorovny. Nabízí měření reálné spotřeby v horizontu 7 dnů pomocí počítačové sondy.

Měření úniků stlačeného vzduchu

Pomocí počítačového měření přesně diagnostikujeme, kdy dochází k únikům stlačeného vzduchu a finančně vyjádříme nákladnost úniků.

Ekonomický rozbor úspor kompresorů

Provádíme výpočty finančních úspor při pořízení kompresoru s frekvenčním měničem oproti kompresoru bez měniče.

Měření vlhkosti stlačeného vzduchu

Provádíme měření tlakového rosného bodu, zda je plně funkční systém úpravy stlačeného vzduchu a zda je relativní vlhkost v povolených limitech.

Projekční poradenství, technická zpráva

Šetříme náklady při přípravě projektů. Navrhujeme vlastní řešení, které se vyznačuje vysokou efektivností, tedy vede k šetření finančních prostředků.

Poradenství při plánování spotřeby vzduchu a rozvodů

Při navrhování světlostí rozvodů vzduchu nabízíme vlastní propočty, které zohledňují přítomné i uvažované spotřebiče stlačeného vzduchu.

Kompletní zaškolení obsluhy a zaměstnanců

Po nákupu kompresoru, realizaci rozvodu vzduchu, instalaci systému úpravy vzduchu bezplatně zaškolujeme zaměstnance provozovatele.

Chtěli byste využít některou z našich služeb?