Měření správnosti natažení klínových a plochých řemenů

Provádíme správnost natažení klínových a také plochých řemenů, čímž pomáháme ke zvýšení samotné životnosti jak kompresoru, tak i samotného řemenu. Současně se tím předchází rovněž problémům s chodem kompresu a nepříjemným průvodním znakům, není-li řemen správně instalován.

Výsledky měření zanášíme do protokolu, který je předán zákazníkovi.

Jak probíhá měření

  • Měření je prováděno pomocí přístroje Optibelt TT mini.
  • Přístroj testuje v pásmu 10-400 Hz s odchylkou 1 %, v pásmu nad 400 Hz s odchylkou 2 %.
  • Přístroj Optibelt TT mini byl zkalibrován pomocí zkušebního přístroje Grundig AFG 100.