Měření stavu ložisek na motoru a stavu šroubového bloku

Tato služba zabraňuje poškození motoru a šroubového bloku, následné škody mohou jít do desetitisícových až statisícových částek. Včasným diagnostikováním zákazník předchází vyřazení kompresoru z provozu po dobu generální opravy kompresoru.

Cena za měření závisí na výkonu motoru v kW a začíná na částce 1500 Kč, což je velmi malá částka v porovnání s finančními náklady na opravy.

Ukáže-li výsledek měření na nutnost repase motoru či šroubového bloku, není účtována žádná částka, případně při pozdější realizaci je uhrazená částka odečtena z ceny opravy.