Cyklonové odlučovače ALMiG

Cyklonové odlučovače ALMiG  jsou speciálně určené pro úpravu stlačeného vzduchu v průmyslu. Díky optimalizovanému konstrukčnímu řešení a 3komorovému pouzdru nabízí nízké tlakové ztráty při vysokých průtokových rychlostech.

Kónický tvar spodní části filtru zabraňuje pohlcení odloučeného aerosolu, zatímco zóna bez turbulencí ve spodní části čističe zamezí přimíchání již odděleného kondenzátu z vlhké části opětovně do proudu odvodněného vzduchu.

Cyklonové odlučovače ALMiG jsou dostupné ve standardní verzi s plovákovým odvaděčem kondenzátu a ve verzi premium s elektronicky řízeným odvaděčem kondenzátu.

Technické informace cyklonových odlučovačů ALMiG