Adsorpční sušičky ALMiG ALM-CDA

Adsorpční sušičky ALMiG ALM-CDA vynikají kompaktním designem a jednoduchým ovládáním. Jejich použití je vhodné tam, kde je stlačený vzduch příliš suchý na tlakový rosný bod -20, -40 či -70 °C.
  • Průtok: až 4200 m³/h.
  • Provozní tlak: 4-16 bar.
  • Tlakový rosný bod: -20, -40 a -70 °C.

Ovládací prvky pro adsorpční sušičku ALM-CDA:

PLC (Time Based Control)
Adsorpční sušička disponuje standardně řízením PLC na základě času. Standardní cyklus zahrnuje 5minutovou adsorpci, následovanou 4minutovou desorpci (odstranění usazené vodní páry z vysoušedla) a jednu minutu pro natlakování.

LCS (Load Dependent Control)
Řízení LCS je řízení závislé na zatížení, se kterým lze dosáhnout úspor energie. Místo 5minutového cyklu řízení na základě času má řízení LCS snímač rosného bodu, který měří obsah vlhkosti na výstupu ze sušičky. Sušička se regeneruje pouze při překročení nastaveného rosného bodu, čímž se šetří vyplachovací vzduch i energie.

Funkce a výhody

  • Svařované nádrže dle normy ASME nebo PED.
  • Použití samočisticího nerezového klínového drátu umožňuje rovnoměrnou distribuci proudění vzduchu skrze sušičku s nízkým diferenčním tlakem.
  • Kontrolky pro funkci zapnutí/vypnutí, adsorpci, desorpci a LED displej rosného bodu (pokud je nainstalován snímač rosného bodu).
  • Vysoce výkonné molekulární síto pro použití v široké škále podmínek.
  • Standardní průmyslové ventily pro rychlou výměnu i údržbu.

Technické informace adsorpčních sušiček ALMiG ALM-CDA