Šroubové kompresory ALMiG LENTO

Šroubové kompresory ALMiG LENTO nabízí díky přesnému sladění průtoku s požadavkem na stlačený vzduch a díky nízkým výstupním teplotám a minimálním nákladům na servis a údržbu maximální úsporu nákladů v úpravě stlačeného vzduchu. Lze je využít v oblasti farmacie, potravinářství, elektrotechniky, medicíny a dalších.

Přímý pohon s regulací otáček zajistí nejvyšší možnou hospodárnost pomocí přesného přizpůsobení objemového průtoku příslušné potřebě stlačeného vzduchu. Integrovaná kondenzační sušička umožní nízký rosný bod stlačeného vzduchu. Šroubové kompresory ALMiG LENTO zaručí ekologický stlačený vzduch bez oleje.

Základní vlastnosti kompresorů ALMiG LENTO

  • Nabízí přímý pohon s regulací otáček.
  • Zaručí ekologický stlačený vzduch bez oleje.
  • Maximálně hospodárné.
  • Integrovaná kondenzační sušička.
  • Příkon 15-110 kW a tlak 5-13 barů.

Technické informace kompresorů ALMiG LENTO