Záruka zpětného odběru a ekologické likvidace

V průběhu výroby a rozvodu stlačeného vzduchu dochází ve vzdušníku, v kondenzační sušičce a filtraci ke shromažďování kondenzátu, který se odvádí pomocí automatického odvaděče do sběrné nádoby.

Tento kondenzát je nutné ekologicky likvidovat, např. v rámci olejového hospodářství. Provádíme ekologickou likvidaci použitého oleje a spotřebních dílů.

Součástí předávané dokumentace je mimo jiné „Upozornění pro provozovatele tlakových nádob“.

Dokážeme ekologicky zlikvidovat:

  • Použitý olej
  • Filtry
  • Vložky odlučovačů
  • Vložky separátorů