Poradenství při plánování spotřeby vzduchu a rozvodů

Při navrhování světlostí rozvodů vzduchu poskytujeme vlastní propočty, které vždy zohledňují současnost všech přítomných nebo uvažovaných spotřebičů stlačeného vzduchu a jejich speciální koeficient minutového (hodinového) využití.

Výhody poradenství:

  • Zamezuje poddimenzování světlosti rozvodů vzduchu.
  • Zamezuje předimenzování světlosti rozvodů vzduchu.
  • Šetří finanční náklady způsobené nutností odstranění nefungujícího či neefektivního systému rozvodů.