Měření úniků stlačeného vzduchu s ekonomickou rozvahou

Měření úniků stlačeného vzduchu vychází z počítačového měření reálné spotřeby vzduchu. Dokážeme tak přesně diagnostikovat, kdy dochází k únikům stlačeného vzduchu.

Finančně vyjádříme ekonomickou nákladnost těchto úniků, a to jednoduchou rovnicí. Obecně platí, že 1mm díra na potrubí způsobí náklad ve výši 2000-4000 Kč ročně.

Součástí rovnice pro výpočet úniku jsou proměnné:

  • Počet služeb za jeden pracovní den
  • Cena za 1 kW
  • Koeficient ceny za 1 m³ stlačeného vzduchu