Jak určit průměr potrubí

Při plánování potrubí hraje největší roli rozměrový návrh a volba materiálu. Příliš malé zvolené průřezy potrubí a rozvody stlačeného vzduchu se sklonem ke korozi mají totiž vysoké tlakové ztráty.

Ideální rozvod stlačeného vzduchu ve 4 krocích

 • Na základě vašich požadavků na stlačený vzduch vyberte správný rozvod stlačeného vzduchu.

  A zvolte vhodný materiál. 

 • Rozhodněte se podle vašich prostorových podmínek pro okruhové nebo přímé vedení.

  Pro jednotlivé výstupy stlačeného vzduchu a překonání malých vzdáleností je přímé vedení dostačující. Pokud chcete instalovat několik výstupů stlačeného vzduchu na různých místech, doporučuje se okruhové vedení síť, neboť zaručuje stejný tlak na všech odběrných místech v rozvodu.

  Pro dimenzování přímého vedení je důležitá celková jmenovitá délka vedení a celková spotřeba vzduchu.

  Pro dimenzování okruhového vedení je důležitá poloviční jmenovitá délka vedení a celková spotřeba vzduch.

 • Zvolte potřebné armatury pro rozvod.

  Pro proudící stlačený vzduch představuje každá armatura překážku, proto musí být počítáno s náhradní délkou vedení. Tuto délku najdete v tabulce Náhradní délky potrubí pro armatury.

  Při výběru armatur zohledněte průměr potrubí.

 • Zvolte si správný průměr potrubí.

  Sečtěte jmenovitou délku potrubí z bodu 2 a náhradní délku armatur z bodu 3, čímž získáte celkovou délku. Pomocí této délky v tabulkách viz níže najdete správný průměr rozvodu stlačeného vzduchu podle vašich osobních požadavků.

Rozvod stlačeného vzduchu okruhovým vedením

Při stanovování okruhového potrubí se do výpočtu dosazuje poloviční výsledná délka celého okruhového vedení a celková spotřeba vzduchu.

Délka A B C = 250 m, délka D E F = 250 m

Poloviční délka okruhové vedení = 250 m

Technické informace pro naplánování potrubí

Náhradní délky potrubí pro armatury

Provozní přetlak 7 bar, ∆ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Technické informace pro naplánování potrubí Ø 15-158 mm

Potrubí z polyamidu (PA) / nástrčný systém 15-28 mm

Provozní přetlak 7 bar, ∆ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Potrubí z hliníku / nástrčný systém 15-28 mm

Provozní přetlak 7 bar, ∆ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Potrubí z hliníku / AIRnet 20-158 mm

Provozní přetlak 7 bar, ∆ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s